GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Archív správ

PodujatiaFestival detí 2016

Multi-žánrový FESTIVAL DETÍ v Trenčíne sa zaoberá umeleckou a kreatívnou činnosťou. Jeho ambíciou je ponúknuť plnohodnotný edukačno – kultúrno – zábavný program, ktorý moderným spôsobom bude deti nielen zabávať, ale aj vyučovať. Hlavnou témou úvodného ročníka je „FILMOVÝ SVET“, ktorý sa detským divákom predstavil nielen v podobe samotného videa a filmu, ale aj pomocou iných umeleckých disciplín. Významnou súťažou na Festivale detí je Hlavná cena detského diváka. V prvom ročníku mala súťaž tému filmový svet a groteska a do súťaže sa prihlásilo takmer 40 filmov z celého Slovenska. Súťaž je platforma so zameraním pre mladé filmárky a mladých video tvorcov (do 15 rokov). Každý kreatívny žiak / žiačka / kolektív mal možnosť zapojiť sa. Ako? Jednoducho, tým že natočil krátky film, a prihlásil sa do festivalovej súťaže. Porota následne vybrala 9 najlepších snímkov do súťažnej sekcie v ktorej hlasovali diváci – deti. Medzi tých najlepších sa dostali aj žiaci našej školy, do ktorej sa zapojil multimediálny odbor pod vedením pána učiteľa Kakačku, v spolupráci s literárno-dramatickým odborom pod vedením pani učiteľky Brodňanskej, výtvarným oddelením pani učiteľky Šprlákovej a klavírnym oddelením pod vedením p. učiteľa Matisa. Súťažná práca:


Heligonkári sa zapojili do rekordu

Naši mladí heligonkári, ktorí pracujú pod vedením pani učiteľky Viery Vrtichovej v skupine "Heligonkári spod Choča", si svoje prázdninové zážitky už po niekoľký krát obohatili o vystúpenia na letných podujatiach. Počas 54. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej sa heligonkári spoločne s pani učiteľkou  6. augusta zapojili do vytvorenia nového slovenského rekordu v počte heligonkárov hrajúcich naraz. Organizátori pre tento účel zvolili terchovskú pieseň "V pondelok doma nebudem". Marek Chmara, Sofia Lacková, Rebeka Maceková a Adriánka Šuvadová  (na rekorde sa podieľala aj Viera Vrtichová s dcérou Monikou) si nenechali ujsť tento skvelý zážitok a patrili medzi 227 zaregistrovaných heligonkárov, ktorí vytvorili nový slovenský rekord. O týždeň neskôr, teda 13. augusta, potešili svojimi piesňami účastníkov Mrkvárskych hodov v Pribiši. Všetky prázdninové aktivity heligonkárov priniesli slová ocenenia od organizátorov i publika. Je potešujúce, že heligonkári vedeli čas určený na oddych využiť aj na príležitostné vystúpenia, ktoré sú neoceniteľnou devízou ich ďalšieho interpretačného zrenia.


S piesňou aj cez prázdniny

Školský rok 2015/2016 bol úspešný pre našich heligonkárov. Po prvýkrát sa zapojili do regionálnych i medzinárodnej súťaže, odkiaľ priviezli popredné umiestnenia. Pravidelne účinkovali na rôznych podujatiach, kde nesmel chýbať folklór. Pred odchodom na prázdniny potešili poslucháčov živou pozvánkou na Záverečný koncert našej školy pred Mestským kultúrnym strediskom.

 

 

No ani cez prázdniny neoddychujú. Miško Ivan, Marek Chmara, Adriánka Šuvadová, Rebeka Maceková a Sofia Lacková sú členmi folklórnej skupiny „Heligonkári spod Choča“, ktorá sa sformovala v marci 2016 v triede Viery Vrtichovej. 26. júna sa predstavili v Oravskej Porube, 2. júla účinkovali na tradičnom Veličianskom jarmoku, 17. júla potešili publikum v Zuberci v rámci programu „Dolnooravská nedeľa“. Zatiaľ posledné vystúpenie mali 23. júla v hlavnom programe Zázrivských dní. Ďalšie prázdninové dni využijú nielen na oddych, ale aj na vycibrenie programu, ktorý chystajú na „Mrkvárske hody“ v Pribiši – podujatie sa uskutoční 13. augusta 2016.


Tvorivé dielničky v Dome Farieb

9. júna prebiehalo vyučovanie vo výtvarnom odbore netradičným spôsobom, pretože sa žiaci i učitelia presťahovali na parkovisko k Domu farieb v Dolnom Kubíne, s ktorým už dlhší čas naša škola spolupracuje a ktorý je aj naším sponzorom. Pri príležitosti Dňa otcov tam spoločne tvorili a maľovali. V príjemnom tieni altánku vznikali na veľkých kartónoch farebné postavičky oteckov – maliarov či domácich majstrov, ktoré pracovníci domu farieb nakoniec ocenili bohatými odmenami vo forme tomboly. V dobrej nálade z príjemne stráveného popoludnia  a spokojní s výsledkami práce i odmenami  sa žiaci po skončení dielničky rozišli domov. A my sa tešíme na ďalšie podobné podujatia.


Otvorenie vernisáže

Žilinský samosprávny kraj a Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava nás pozvali na vernisáž výstavy Hájnikova žena pri príležitosti 130.výročia vydania Hviezdoslavovho veľdiela. Dňa 6. júna 2016 o 16:00 hod vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne sme túto výstavu otvorili piesňou Hviezdoslava - Dobre mi, dobre mi, v podaní našej žiačky Alenky Kobušovej z triedy pani učiteľky Brodňanskej. Výstava potrvá do 21. augusta 2016. Ďakujeme účinkujúcej a jej pani učiteľke za pekné vystúpenie a reprezentáciu školy.

 

 


Koncert našich klaviristov

Po roku sa opäť stretli v koncertnej sále našej ZUŠ žiaci 4.roč./I.časti z klavírneho oddelenia, aby svojím vystúpením, ktoré sa konalo 2.júna 2016, spríjemnili podvečer svojím rodičom, pedagógom a priateľom. Na koncerte účinkovali žiaci z tried p. uč. Matisa, Vargovej, Kulinovej, Papulovej a Cuperovej. Odzneli na ňom skladby z rôznych štýlových období, od baroka už po súčasnosť. Všetci účinkujúci svojimi výkonmi veľmi milo prekvapili a preto im patrí veľké "ďakujem". A to nie len im, ale aj pedagógom za vzornú a kvalitnú prípravu.

 

 


Vernisáž Absolventskej výstavy

Už tradične sa absolventi výtvarného odboru na záver školského roka predstavujú svojimi prácami na Absolventskej výstave. Tento rok vystavuje trinásť absolventov prvého stupňa a päť absolventov druhého stupňa základného štúdia. Výstavu sme otvorili slávnostnou vernisážou 1. júna 2016 vo výstavnej sále MsKS v Dolnom Kubíne. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a svojim záujmom podporili mladých umelcov. 

 

 


Noc literatúry odštartoval náš žiak

V stredu 11. mája spríjemnil žiak našej školy Marek Janiga svojou hrou na klavíri už tradičné podujatie s názvom Noc literatúry. Zahral najprv na otvorení podujatia v Čaplovičovej knižnici a potom pokračoval v kaviarni Regnum vitae. K dobrej hudbe samozrejme nechýbala aj dobrá literatúra. Mareka vyučuje hru na klavíri pán učiteľ Tomáš Matis. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia a prajeme hodne úspechov v umeleckej dráhe.

 

 


Prispeli sme k oslavám Dňa matiek

V Deň matiek  8. 5. 2016 sa v Kultúrnom dome v Istebnom uskutočnilo vystúpenie, ktoré bolo venované všetkým mamám. Aj ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne prispela do programu vystúpením dvoch žiačiek školy: klaviristky Alenky Pollákovej z triedy p. uč. Cuperovej a Rebeky Macekovej, ktorú na hrať na heligónke učí p. uč. Viera Vrtichová.Ďakujeme im za hudobný príspevok k tomuto sviatku.

 

 


Florinova jar

Dňa 4. mája naši žiaci a učitelia spestrili svojim vystúpením vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Florinova jar na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka sa predstavila so saxofónom a na klavíri ju sprevádzal pán učiteľ MatisKlaudia Chomisteková, ktorú učí pani učiteľka Cuperová zahrala na klavíri. Ďakujme našim žiačkam aj pedagógom za príjemné spestrenie tohto milého podujatia.

 

 


Vernisáž výstavy Pavla Breiera

V piatok 15.4.2016 sa v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka konalo otvorenie výstavy fotografií Pavla Breiera a prezentácia knihy Labrang- svet tibetského kláštora. K otvoreniu spomínanej výstavy prispeli aj 2 žiačky našej školy Mária Majzelová z triedy E. Grísovej hrou na akordeóne a Klaudia Chomisteková z triedy M. Cuperovej hrou na klavíri. Touto cestou im ďakujeme.  

 

 


Výstava trofejí našich žiakov v klube Garáž

Dňa 14. apríla sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom "trofeje." Vďaka poskytnutým priestorom mládežníckeho klubu Garáž sa mohli naši žiaci v rôznych vekových kategóriách prezentovať svojimi prácami s touto prírodnou tématikou. Výstava bola prifarbená hudobnou vložkou p. uč. Grísu a jeho žiaka Filipa Lopeňa hrou na gitare. Poďakovanie patrí nielen žiakom a klubu Garáž, ale aj pani učiteľkám A. GajdošíkovejE. ŠprlákovejL. Malíkovej a J. Barťákovej za organizáciu výstavy, ktorá nás obohatila o ďaľší príjemný kultúrny zážitok.


Ľudovka spríjemnila MDŽ

17. marca 2016 mali posedenie v reštaurácii Stavbár nielen učiteľky rôznych škôl, ale aj ďalšie pracovníčky školstva. Stretli sa pri príležitosti sviatku MDŽ a Dňa učiteľov. Prítomný bol aj pán primátor, ktorý poďakoval ženám za ich prácu a obdaroval ich pekným kvietkom. Posedenie spríjemnila ľudová hudba zo ZUŠ P. M. Bohúňa pod vedením pána učiteľa Tomáša Brtka. Ďakujeme pedagógom (p.uč. Dobija, p.uč. Grísová, p.uč. Brodňanská) aj ich žiakom za spríjemnenie podujatia a peknú reprezentáciu svojej školy.
 


Vystúpenie v Čaplovičovej knižnici

Dňa 15.marca spestrili naši žiaci svojím hudobným vystúpením ďalšie podujatie venované životu a dielu L. N. Jégého. Vedecká prednáška sa tento krát konala v Čaplovičovej knižnici múzea P. O. Hviezdoslava. V úvode zahrala na saxofóne Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka a s klavírnym sprievodom pána učiteľa Matisa. V hre na husliach pokračoval Michal Matis z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej a s klavírnym sprievodom pani učiteľky Vargovej. Ďakujeme všetkým menovaným za spestrenie tohto hodnotného podujatia.

 


MDŽ na Mestskom úrade

Dňa 8. marca sa na Mestskom úrade konali oslavy Medzinárodného dňa žien. Naši žiaci boli opäť pri tom spolu so svojimi učiteľmi a korepetítormi a spríjemnili toto pekné podujatie. Andrejka Jackulíková od pána učiteľa Kačiaka zahrala na saxofóne s klavírnym sprievodom pána učiteľa Matisa. Potom pokračovala na husliach Lívia Capuliaková z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej a s klavírnym sprievodom pani učiteľky Vargovej. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že obohatili tieto pekné oslavy.

 

 


Vystúpenie v oravskej knižnici

Dňa 24. februára sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili vystúpenia v rámci spomienkového podujatia 150-tému výročiu slovenského prozaika Ladislava Nádašiho-Jégého v knižnici A. Habovštiaka. V úvode vystúpil Leonard Vajdulák na husliach s klavírnym doprovodom Marcela Kapalu. V polovici podujatia si ľudia vypočuli Chopinove Nocturno v podaní Mareka Janigu z klavírnej triedy Tomáša Matisa. Podujatie zavŕšila ľudová hudba pri ZUŠ P.M. Bohúňa, pod vedením Tomáša Brtka. V závere zahrali pásmo ľudových piesní s názvom Tichý vetrík. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na ďalšie koncerty.

 


Učitelia našej školy znova koncertovali

Vo štvrtok 19. novembra 2015 sa v rámci festivalu s názvom Kubínska hudobná jeseň 2015 dolnokubínskemu publiku predstavili aj učitelia našej školy. Na koncerte o 18:30 hod. v Kostole povýšenia Svätého kríža na Brezovci zaznel dramaturgicky a štýlovo pestrý program, ktorému dominovali sláčikové nástroje, ale zaznel aj klavír, organ, gitara či spev. Nie je veľa umeleckých škôl, kde sa pedagógovia odvážia verejne vystúpiť pred svojimi žiakmi, o to viac je ich prezentácia na takomto podujatí vzácnejšia. Program sólovou hrou na organe otvoril Marcel Kapala, ktorý patrí k stále koncertne činným členom pedagogického zboru na ZUŠ P. M. Bohúňa. Prvá časť Koncertu G dur A. Vivaldiho, ktorú pre organ upravil J. S. Bach, potvrdila umelcove interpretačné schopnosti. Pavlín Juraj Bajan, ktorého dve duchovné piesne zazneli v podaní Anny KulinovejTerézie Brodňanskej, patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského hudobného baroka. Skladby boli interpretované so sprievodom organa (Matej Bartoš) a dvoch huslí (Mária Hrnčiarová, František Dobija). Tomáš Brtkovo svojom vystúpení potvrdil, že aj viola má v rodine sláčikových nástrojov svoje pevné miesto a jej interpretačné schopnosti sú dlhodobo podceňované. Na klavíri ho dopĺňal Marcel Kapala. Príjemným spestrením bola aj Elégia c mol od Gabriela Faurého, ktorú na violončele predviedol riaditeľ školy Michal Janigaa na klavíri ho výborne sprevádzal Tomáš Matis. Zaujímavé spojenie huslí (Barbora Kapalová) a gitary (Viera Dulovcová) patrilo k najkrajším bodom koncertu. Skúsené interpretky si vybrali síce štýlovo odlišné, ale o to viac zaujímavé skladby, z ktorých priam sršala energia. Jediným sólo klavírnym číslom boli dve časti z klavírneho cyklu Dolly od Gabriela Faurého. Štvorručne ich interpretovali Alexandra Papulová FischerováBeáta Vargová. Svojím spevom prítomných iste príjemne prekvapil Michal Janiga, ktorý s organovým sprievodom v podaní Mateja Bartošainterpretoval slávnu duchovnú skladbu Césara Francka Panis angelicus. Vivaldiho Koncert a mol pre dvoje huslí so svojou dcérou Zuzanou  zahral Leonard Vajdulák, organizátor koncertu i celého festivalu. Duo s prehľadom dopĺňal organista Marcel Kapala. Záverečné vystúpenie bolo, dá sa povedať, zlatým klincom večera. Sláčikový orchester pri ZUŠ P. M. Bohúňapod vedením Márie Hrnčiarovejpredviedol tri časti z Podprockého skladby Suita rediviva. Všetci návštevníci koncertu mohli na vlastné uši počuť, že renomé, ktoré toto ansámbel už po celom Slovensku má, je oprávnené. Našim pedagógom k ich úžasným výkonom blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej umeleckej školy.


Vernisáž výtvarníkov v klube Garáž

5. novembra sa konala vernisáž výstavy žiakov v mládežníckom klube Garáž. Naši mladí umelci obohatili prázdne steny klubu svojimi pestrými maľbami. Poďakovať sa môžme Jozefovi Svitekovi, Denise Salvovej, Zuzane Šutvajovej, Magdaléne Mišánikovej, Simone Žiakovej, Zuzane Mäsiarovej, Kataríne Kadučákovej, Tamare Jakubičkovej a Zuzane Brienikovej. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Gajdošíkovej, Malíkovej a Šprlákovej za vedenie žiakov pri tvorbe a inštaláciu výstavy, ktorú si môžu prísť prezrieť všetci priaznivci umenia.

 


Bohúňova Paleta 2015

Dňa 17. septembra 2015 sa konala vernisáž výstavy XVIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta. Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne boli vyhlásené výsledky ocenených žiakov. Diplomy nádejným umelcom prišla osobne odovzdať odborná porota. Na výstave sa stretli žiaci, rodičia, učitelia a organizátori súťaže. Stretnutie spríjemnilo hudobné vystúpenie na klavíri pána učiteľa Tomáša Matisa. Práce mladých výtvarníkov si mohli pozrieť hostia priamo na výstave a oceniť tak ich talent, fantáziu a originálne videnie sveta okolo nás. Ďakujeme pani učiteľkám výtvarného odboru (p.uč. Barťákovej, p. uč. Gajdošíkovej, p.uč. Šprlákovej, p.uč. Malíkovej) za prípravu žiakov, ale aj výstavy. Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa na budúci ročník.