GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Archív správ » 2012/2013

Podujatia


Od septembra dva nové odbory

maskyMesto Dolný Kubín je úzko späté s menom Pavla Országha Hviezdoslava. Napriek tomu dlhú dobu chýbal v našom meste literárno - dramatický odbor na niektorej zo ZUŠ. Konečne prišiel čas, kedy bude môcť mládež Dolného Kubína naplno rozvíjať svoje talenty aj v tejto oblasti.

Tento zaujímavý odbor ponúka svojim žiakom uplatnenie a sebarealizáciu v divadelných zoskupeniach, recitátorských súťažiach, v javiskovom prejave. Bude vychovávať perspektívnych moderátorov, ochotníckych divadelníkov, budúcich študentov herectva, ale najmä pozdvihne bežný rečový prejav, ktorý momentálne zaznamenáva krízu v modernej spoločnosti.

ľudový tanec

 

Bohúňova ZUŠ však okrem literárno - dramatického odboru otvára aj tanečný odbor so zameraním na scénické tance a ľudové tance. Pre mnohých mladých, ktorí sa ešte doposiaľ nerozhodli pre umelecké štúdium, je to iste atraktívna ponuka. Rovnako tak môže byť niektorý z nových odborov vhodným rozšírením umeleckého zamerania žiakov ktorí navštevujú hru na nástroji.

 

tanec

Záujemcovia majú možnosť sa prihlásiť do konca júna 2012 priamo v ZUŠ P. M. Bohúňa na Matúškovej ulici. Prihlášky spolu s potrebnou prílohou je možné stiahnuť na stránke www.zuspmb.sk a riadne vyplnené a podpísané zákonným zástupcom priniesť do ZUŠ. Tešíme sa na nových ľudí v našom kruhu.

 

 


Poohliadnutie za výkonmi absolventov výtvarného odboru

Povinnosťou žiakov, ktorí absolvujú posledný ročník štúdia výtvarného odboru, či už prvého alebo druhého stupňa je realizácia záverečnej reprezentatívnej práce, ktorá by mala byť tvorivým zúročením celého ich predchádzajúceho štúdia.
Absolventi si sami vyberú tému, ako i techniku ku ktorej inklinujú a za neustálych konzultácií so svojimi pedagógmi pracujú na svojom diele priebežne po celý školský rok.
Záverečné práce našich posledných absolventov sa vyznačovali nie len pestrou škálou námetov, ale i veľmi pestrou škálou rôznych výtvarných techník.
Okrem klasických techník maľby, kresby, grafiky a koláže to bola napríklad záhradná plastika, návrh a realizácia detskej skladačky, tkaný koberec, maľované prestieranie, módne doplnky a kostýmový návrh.
Po dokončení prác bola za aktívnej účasti absolventov realizovaná ich inštalácia vo výstavných priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 7.júna 2013. Zúčastnili sa jej priatelia, rodičia i známi našich absolventov, takže účasť bola mimoriadna.
Ale to samozrejme ešte nie je ani zďaleka všetko, pretože k úspešnému absolvovaniu je potrebné úspešne zvládnuť test z dejín výtvarnej kultúry a z teórie výtvarných techník. Test písali absolventi v škole a odtiaľ sme sa potom spoločne presunuli do výstavných priestorov MsKS, aby sme si vypočuli ústnu obhajobu každého z absolventov priamo pred jeho vlastnou prácou. Bolo to zaujímavé a neraz i poučné.
No a dôstojnou bodkou za zavŕšením štúdia na našej umeleckej škole bolo slávnostné odovzdávanie záverečných absolventských vysvedčení, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne za účasti pána primátora Romana Matejova.

Našim úspešným absolventom prajeme všetko dobré v ich ďalšom živote a veľa zdaru v ich prípadných ďalších výtvarných, alebo iných tvorivých aktivitách.


Úspechy žiakov výtvarného odboru

Profesionálne pedagogické vedenie a usilovná práca žiakov prinášajú každoročne svoje pozitívne ovocie. Pozitívne ovocie v podobe ocenení na rôznych výtvarných súťažiach. Tak tomu bolo aj minulom školskom roku.
Prvou z nich bola medzinárodná súťaž Mudrochova paleta, organizovaná Základnou  umeleckou školou v Senici, mestom Senica a Záhorskou galériou v Senici.
Ocenení boli títo naši žiaci: Richard Bukna - 2.miesto, Andrea Antalová – čestné uznanie, Adriana Michalicová – čestné uznanie a znovu Richard Bukna - čestné uznanie.
Druhou zo súťaží bola naša účasť na výtvarnej časti projektu s názvom Maľovaná ZUŠ-ka, ktorú organizuje Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici a je určená iba žiakom výtvarných odborov základných umeleckých škôl zo Slovenskej republiky.
Ústrednou témou bolo tentokrát zátišie a úspech zaznamenali títo naši žiaci: Lucia Šimeková - zlaté pásmo, Samuel Bažík - zlaté pásmo, Rebeka Hruščová - zlaté pásmo, Zuzana Hubčíková taktiež zlaté pásmo.
No a treťou súťažou bola medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku s názvom Žitnoostrovské pastelky. Je organizovaná Trnavským samosprávnym krajom a Žitnoostrovským osvetovým strediskom.
Ocenenými boli Rebeka Andrejčáková, Klaudia Bujnáková, Simona Kaháková a Matúš Meško.
Na záver však ešte treba zdôrazniť, že to najväčšie zúročenie našej práce nás všetkých ešte len očakáva. Bude ním účasť na renomovanej medzinárodnej súťaži Bohúňova paleta, ktorú organizuje naša vlastná škola.
Všetkým našim žiakom, ktorí sa tejto súťaže zúčastnia svojimi prácami želáme, aby sa im v mimoriadne silnej medzinárodnej konkurencii podarilo čestne obstáť.


Zaujímavá tvorivá dielňa

Okrem klasických výtvarných techník, ktoré sú prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu organizuje výtvarný odbor i rôzne tvorivé dielne. V nich sa majú žiaci možnosť oboznámiť s netradičnými technikami. Takouto bola i tvorivá dielňa s názvom „Veľkonočná kraslica“. Lektorkou bola pani Smolková. Pod jej vedením si žiaci vyskúšali spôsob zdobenia kraslíc, ktorému sa práve pani Smolková veľmi úspešne venuje. Posúďte sami.    

   


Od septembra piaty odbor! (AMT)

ilustračný obrázokOd septembra 2012 otvára ZUŠ P. M. Bohúňa nový odbor s názvom Audiovizuálna a multimediálna tvorba. Používame preň tiež skratku Multimediálny odbor. Žiaci navštevujúci tento nový odbor si budú vedieť zadanú tému pripraviť na audiovizuálne spracovanie. (rozpracovať ju dramaturgicky, napísať si bodový scenár, vytvoriť si postup po obsahovej i obrazovo-zvukovej stránke. Naučia sa vybrať a osloviť vhodných kandidátov, pripraviť si pre nich otázky). Budú vedieť nakrútiť reportáž. Naučia sa následne spracovať nakrútený materiál. (Postrihať, dodatočne načítať text, doplniť titulky, dodatočne ozvučiť). Spracovať do rôznych formátov. Veríme, že Vás touto ponukou zaujmeme.


Koncert absolventov primárneho štúdia

Stalo sa pekným zvykom, že okrem absolventských koncertov sa v klavírnom oddelení uskutočňujú aj koncerty žiakov 4. ročníka primárneho štúdia. Ani tento školský rok nebol výnimkou. V dňoch 28. a 30.5. sa uskutočnili už spomínané koncerty, na ktorých sa predstavilo 28 žiakov 4. ročníka klavírneho oddelenia. V koncertnej sále ZUŠ zazneli skladby z rôznych štýlových období, od baroka až po hudbu populárnu, či hudbu z filmov. Malí klaviristi za prítomnosti svojich rodičov a pedagógov predviedli svoje výkony. Takéto podujatia určite obohacujú našich žiakov a sú vhodným podnetom k ich ďalšej aktívnej práci. 

 

AMANDOLO slávi dvadsiatku

fotka orchestra amandolo     Akordeónový orchester Amandolo v januári 2013 slávi 20. výročie svojej existencie. Cieľom  zakladateľky   a dirigentky orchestra, pani Viery Vrtichovej bolo zapojiť žiakov do spoločného hrania, využiť individuálne nástrojové zručnosti a rozvíjať u žiakov ešte intenzívnejší vzťah k hudbe. Prežitých dvadsať rokov je dôkazom toho, že tieto ciele boli správne. Ostáva len pri tejto príležitosti poďakovať za spoluprácu a podporu vedeniu školy, kolegom, rodičom i samotným hráčom.
 
 
A ako to všetko pred tými dvadsiatimi rokmi začalo? Čítajte viac....