GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Archív správ » 2013/2014

Podujatia


Oravskí klasici z Bohúňovej zušky

V hlavách bývalých a úspešných absolventov našej ZUŠ sa zrodil skvelý nápad. Čo tak priniesť trocha zo svojho umenia do obcí rodnej Oravy? V jednom z troch koncertov sa vo štvrtok 17.7.2014 o pol jedenástej v obci Krivá predstavili bratia Turčinovci spolu s ďalšími interpretmi našej školy. Od úspešných absolventov, ktorí sa už dlhé roky živia hudbou, cez úspešných študentov VŠMU až po čerstvú a úspešnú absolventku tejto školy. Všetkých spolu spája láska k hudbe a väčšinu z nich aj spoločná učiteľka - Mária Hrnčiarová. Jedinečné na koncerte je, že ho nielen zorganizovali, ale aj odohrajú absolventi našej školy. A čo je na podujatí Orava klasik výnimočné? Veľa dobrej muziky za žiadne peniaze!


13. Letné medzinárodné kurzy

Žiaci a pedagógovia našej ZUŠ nezaháľajú ani počas letných prázdnin. Počas 13. ročníka letných medzinárodných kurzov Schola Arvenzis (7. - 15.7. 2014) sa mali možnosť vzdelávať na otvorených hodinách žiaci a učitelia našej školy. Kubínska verejnosť si mala možnosť vychutnať zdarma každý večer excelentné koncerty účastníkov kurzov v Zmeškalovom dome hudby. Na kubínskej Schole Arvenzis sa zúčastnili študenti zo Slovenska, Poľska, Čiech, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska, Arménska, Litvy, Talianska, Nemecka, Bulharska, Rakúska, Holandska a Taiwanu. Učili ich popredné osobnosti z oblasti pedagogiky a interpretácie z krajín Slovenska, Ruska, Poľska, Holandska, Bulharska, Nemecka a Izraela. Podujatie vyvrcholilo koncertom vybraných účastníkov kurzov a vyhlásením laureáta v Primaciálnom paláci v Bratislave, kde všetkých hosťovalo Štátne konzervatórium Bratislava. 13. Scholu Arvenzis organizovala umelecká agentúra Art Air Centrum v spolupráci s našou ZUŠ a Štátnym konzervatóriom v Bratislave za podpory ministerstiev školstva a kultúry. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.


Slávnostné vyradenie našich absolventov

V stredu 18.6.2014 ukončilo 52 absolventov našej ZUŠ svoje štúdium už tradične slávnostným vyradením na Mestskom úrade. Svoje záverečné vysvedčenie spolu s krásnymi darčekmi si prevzali na pôde obradnej siene mestského úradu od primátora mesta Dolný Kubín Romana Matejova a riaditeľa ZUŠ. Všetkým absolventom prajeme, nech ich umenie sprevádza životom aj naďalej. Srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia.

 

 


Projekt s mestom Limanowa

V nedeľu 8. júna sa žiaci husľového oddelenia z triedy pani učiteľky Márie Hrnčiarovej zúčastnili medzinárodnej akcie v Limanowej v Poľsku. Projekt mal názov "Telemost medzi Limanowou a Dolným Kubínom" a bol premietaný naživo do Dolného Kubína. Žiaci našej ZUŠ sa predstavili ľudovými melódiami z Malatinej a Žaškova, ako aj dielami klasických majstrov. Podali krásny výkon, na ktorý mohol byť ktokoľvek doma hrdý.

 

 


Absolventi výtvarného odboru zožali úspech

Dňa 3.6. 2014 v MsKS absolventi výtvarného odboru predstavili svoje záverečné práce verejnosti. Vernisážou sa niesla príjemná atmosféra umocnená hudobným umeleckým zážitkom. Naši žiaci ukázali svoj talent, umelecký prejav a cit. Na výstave môžete vzhliadnuť rôzne obrazy od realistických až po abstraktné, maľované na papier, plátno, sololitovú dosku a sklo. Žiaci našej školy sa taktiež venovali  grafike, vytvárali architektonický objekt a nadchli ich aj textilné techniky: pomocou plstenia vyrobili šperky, ušili šaty, patchworkovou technikou ušili posteľné prestieranie a maľbou na hodváb urobili farebné šatky. Výstava potrvá do 17. júna v priestoroch MsKS a potom si ju budú mať možnosť pozrieť záujemcovia v priestoroch klubu Garáž od 20.6. 2014. Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme príjemný umelecký zážitok.


Deň rodiny

Pri príležitosti dňa rodiny sa 18. 5. 2014 na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne konalo nedeľné podujatie pre rodiny a deti. Do programu, ktorého hlavnou témou bolo päť jazykov lásky, sa zapojili aj žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa z hudobného, výtvarného a literárno-dramatického oddelenia. Na danú tému si žiaci LDO pripravili päť krátkych modelových situácií, do priebehu ktorých zapájali aj divákov. Svojím vystúpením prispeli k spestreniu programu a ukázali nám, že životom sa ľahšie kráča spolu a pokope ako rodina. Pripomenuli nám, že niekedy stačí len úplná maličkosť v podobe pochvaly, drobnej pozornosti či pohladenia, aby sme boli šťastní a všetko fungovalo tak, ako má. Žiaci klavírneho, akordeónového a dychového oddelenia svojimi hudobnými vstupmi spestrili vystúpenie našich dramatikov. Pedagógovia výtvarného oddelenia si zasa pripravili pre deti workshop. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.


Večer soundtrackov v Garáži

V piatok 11. apríla sa žiaci gitarového, klavírneho a speváckeho oddelenia našej ZUŠ rozhodli spestriť večer svojim kamarátom i ostatným návštevníkom klubu Garáž. Zahrali známe skladby z najrôznejších filmov. Odznelo aj niekoľko najznámejších populárnych songov. Mladé publikum ocenilo svojich rovesníkov búrlivým potleskom. Ako vždy nechýbalo pre všetkých zúčastnených občerstvenie v príjemnom prostredí. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok a prajeme im mnoho ďalších úspechov.

 

 


Čas odhaľuje všetko

Dňa 10. marca 2014 bola vo Florinovom dome otvorená expozícia s názvom "Čas odhaľuje všetko alebo Meranie času v minulosti". Na tejto výstave možno vidieť starodávne hodiny a kalendáre z Čaplovičovej knižnice a Kysuckého múzea v Čadci. Návštevníkom sa predstavili na otvorení výstavy žiačky našej školy. Martina Ťapajnová zahrala sólo na akordeóne a s duom sa zasa predviedli žiačka Martina Kurčinová spolu s jej vyučujúcou Elenou Grísovou. Zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme ďalšie koncertné úspechy.

 


Učiteľský koncert pre mesto

Učitelia našej ZUŠ sa interpretačne predstavili na Učiteľskom koncerte pre mesto, ktorý sa konal 2. marca 2014 o 16:00 hod. v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci. Po vyše dvadsiatich rokoch tak znovu svoje umenie predviedli tí, ktorí svoj život zasvätili hudbe a jej odovzdávaniu mladším generáciám. Počas takmer deväťdesiatminútového programu si obecenstvo mohlo vybrať z naozaj širokej štýlovej, žánrovej či nástrojovej ponuky. Spolu na tomto výnimočnom koncerte účinkovalo 12 pedagógov školy: Mária Cuperová, Michaela Kaliská Šubová, Tomáš Matis, Beáta Vargová, Lýdia Záhumenická (všetci klavír), Barbora Kapalová, Mária Hrnčiarová (obe husle), František Dobija (viola), Michal Janiga (violončelo), Matej Bartoš, Marcel Kapala (obaja organ), Anna Ondreková (spev). Hovoreným slovom prispela vyučujúca Literárno-dramatického odboru - Terézia Brodňanská. Všetkým učiteľom, ako aj všetkým prítomným na koncerte patrí veľká vďaka.


Školský koncert v MsKS

31. januára naša škola usporiadala koncert v Mestskom kultúrnom stredisku spojený s odovzdávaním vysvedčení. Na koncerte si mali možnosť hostia vypočuť širokú škálu hudobných nástrojov. Od gitár, klavírov a akordeónov, cez dychové a sláčikové nástroje až po spev. Nechýbali ani vystúpenia nášho tanečného odboru. V rámci koncertu bežala na plátne prezentácia diel z multimediálneho odboru. Koncert zavŕšilo vyhlasovanie výsledkov súťaží Bystré oko a Bystré ucho a odovzdávanie hodnotných cien. Po koncerte si deti vyzdvihli u svojich učiteľov vysvedčenie a rozbehli sa domov na prázdniny. 


Vernisáž Bohúňovej Palety

Vernisáž  výstavy Bohúňova paleta prebehla 15.januára 2014 vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne. Predchádzalo jej oficiálne otvorenie, ktoré sa konalo v estrádnej sále MsKS za účasti súťažiacich detí, ich učiteľov a rodičov. Mesto Dolný Kubín malo tiež svojho zástupcu- pána viceprimátora Gustáva Turčinu, ktorý sa mladým umelcom prihovoril z pódia. V úvode otvorenia vernisáže sa predstavili tanečníčky nášho oddelenia od pani učiteľky Húskovej, potom nasledovali dvaja speváci z triedy pani učiteľky Ondrekovej s klavírnym doprovodom pani učiteľky Vargovej. Po nich sa predstavil s akordeónom žiak z triedy pána učiteľa Bartoša, klaviristky z triedy pani učiteľky Cuperovej a v závere husľový talent z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej. Špeciálne poďakovanie patrí i pedagógom výtvarného odboru, pani učiteľkám: Barťákovej, Gajdošíkovej, Šprlákovej a pánovi učiteľovi Šupovi. Záujemcovia si budú môcť pozrieť nádherné diela detí do 12.2.2014 vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska. Tešíme sa na Vašu účasť a garantujeme, že si každý odborník a citlivé umelecké oko príde na svoje. 


Koledy a vernisáž v Garáži

V piatok večer 20.12.2013 žiaci našej ZUŠ-ky nezaháľali a pripravili si v klube Garáž krásne podujatie pre svojich rovesníkov. K rozvoniavajúcim perníkom zazneli návštevníkom klubu krásne tóny kolied žiakov z tried pani učiteliek Cuperovej, Záhumenickej a Kapalovej. Na koncerte vystúpili aj pán učiteľ Kapala a pán učiteľ Matis. Príjemnú atmosféru umocňovali vystavené nádherné obrazy žiačiek z triedy pani zástupkyne Barťákovej. Obrazy si je možné pozrieť aj počas otváracích hodín klubu Garáž. 

 

 


Adventný benefičný koncert

Základná umelecká škola P. M. Bohúňa už tradične zorganizovala Adventný benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil 12. decembra 2013 v rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne. Žiaci a učitelia školy sa takýmto spôsobom snažia každoročne vyslať k obyvateľom mesta svedectvo lásky a pokoja, ktoré dnešný svet hlavne v predvianočnom čase tak veľmi potrebuje. Vynikajúce výkony hudobníkov, výstižné dramatické vsuvky našich mladých hercov a prezentácia výtvarnej tvorby žiakov školy vytvorili súdržný prúd hodnotnej umeleckej tvorby, ktorá dokáže príjemne pohladiť na duši a navodiť atmosféru blížiacich sa sviatkov. Výťažok z koncertu bol venovaný na stavbu nového organa v kostole na Brezovci.


Koncert pri stromčeku

V stredu, 11. decembra 2013, sa naši žiaci dolnokubínskej verejnosti predstavili polhodinovým hudobným blokom, ktorý pripravili k príležitosti akcie Posedenie pri stromčeku členov Zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. Podujatie sa konalo v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v príjemnej predvianočnej atmosfére.

 

 


Po stopách P. M. Bohúňa

V utorok 10.12.2013 sa žiaci a pedagógovia výtvarného odboru vydali spoločne po stopách slávneho slovenského maliara, oravského rodáka ,Petra Michala Bohúňa. Navštívili mesto Bielsko-Biala. V historickom múzeu si prezreli zbierku maliarových portrétov. Súčasné poľské umenie mali možnosť vidieť v mestskej galérii, na výstave Bielská jeseň. Deň plný výtvarných inšpirácií doplnila vernisáž výstavy detských výtvarných prác Bohúňova paleta . Výstavu poriada Mestský dom kultúry ,Bielsko-Biala, ktorý už mnoho rokov spolupracuje s našou školou a je spoluorganizátorom výtvarnej súťaže.

 


Súťažný koncert

Žiaci a pedagógovia ZUŠ P. M. Bohúňa opäť pomohli spríjemniť jedno z dôležitých podujatí, ktoré sa 9. decembra 2013 konalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Svojím hudobným umením skrášlili slávnostný program vyhlasovania výsledkov viacerých umeleckých súťaží organizovaných neziskovou organizáciou KVAPKA. V prítomnosti zástupcov mesta a Ministerstva školstva klavírne struny rozozvučali súrodenci Batunovci a Michaela Cvachová. Pozornosti prítomných zaiste neušlo ani gitarovo-flautové duo Ľuboš Slávik – Erik Nomilner či súhra dvoch akordeónov v podaní Martiny Kurčinovej a jej vyučujúcej Eleny Grísovej. Za skvelú reprezentáciu školy patrí všetkým účinkujúcim, ako aj ich pedagógom Jane Jelenskej, Vladimírovi Kačiakovi, Tomášovi Matisovi, Márii Cuperovej a Elene Grísovej veľká vďaka.


Koncert amandolákov

V Sučanoch prebehlo v piatok, 6. 12. 2013 slávnostné otvorenie vynoveného námestia. Starosta obce, pán Jozef Petráš prestrihol pásku a predstavil svojim spoluobčanom dielo architekta Jána Gustiňáka, zhotovené za výraznej finančnej podpory Európskej únie. A keďže 6. december je zasvätený Mikulášovi, tak ten nemohol na tejto slávnostnej udalosti chýbať. A nechýbali  ani sólistka Soňa Stanovská a Akordeónový orchester Amandolo, ktorí svojou hudbou spríjemnili celé toto spoločenské podujatie. Ďakujeme pani učiteľke Vrtichovej, sólistke a jej spoluhráčom za reprezentáciu svojej školy aj mimo okres a prajeme hodne úspechov v ďalšej umeleckej dráhe. 

 


Koncert klavírneho oddelenia

Už tretí školský rok klavírne oddelenie v spolupráci s vedením školy usporadúva  verejný koncert z tvorby jubilujúcich skladateľov. Ani tento školský rok nebol výnimkou a spomínaný koncert sa uskutočnil 2. 12. 2013 v koncertnej sále ZUŠ P. M. Buhúňa, na ktorom odzneli skladby z tvorby P. I. Čajkovského, C. Debussyho, L. Janáčka, E. Suchoňa, A. Chačaturjana a C. M. Webera. Účinkujúci žiaci boli z tried všetkých klavírnych pedagógov. Koncert prebiehal v príjemnej atmosfére. Učitelia, žiaci aj rodičia strávili spolu príjemný podvečer, ktorý sa niesol v znamení krásnej hudby. 

 


Koncert v Garáži

Dňa 29. novembra sa v klube Garáž na Hviezdoslavovom námestí uskutočnil koncert hudobnej skupiny „One way“. Mladí hudobníci zahrali známe skladby interpretov a kapiel ako OneRepublic, Joan Osborne, Rent Collective a ďalších. Na koncerte vládla pohodová atmosféra a klub sa pookraj naplnil divákmi, ktorí kapele nadšene fandili. Mladým členom kapely prajeme hodne úspechov a ďakujeme za prezentáciu našej ZUŠ.